Michal Mihálik
michal.mihalik@cadvision.sk
Konateľ spoločnosti
Technický riaditeľ | Managing director

Vyštudoval Strojnícku fakultu Žilinskej univerzity. Ako absolvent nastúpil do VÚKV, a.s. v Prahe na pozíciu projektanta. Od roku 2007 pracoval v spoločnosti Techdata Distribution, s.r.o. v Prahe (významný distribútor spoločnosti Autodesk) ako konzultant a technik pre Autodesk produkty (Inventor, AutoCAD Mechanical, Vault). Od roku 2009 pôsobil ako konzultant, prezentátor a technická podpora pre produkty AutoCAD Plant 3D, AutoCAD P&ID, Inventor, Navisworks a AutoCAD u Autodesk predajcu v Banskej Bystrici.

Tejto oblasti sa venuje naďalej - je zameraný hlavne na produkty potrubných systémov od spoločnosti Hexagon CADWorx Plant Professional, CADWorx P&ID, Autodesk Plant 3D, AutoCAD P&ID, Inventor. Rád hľadá nové možnosti, analyzuje rôzne riešenia od rôznych dodávateľov softwarových riešení. Venuje sa hlavne prezentáciám, analýzam, implementáciám a predaju softwarových riešení zákazníkom. Preferuje individuálny prístup k zákazníkom s veľkým dôrazom na ich spokojnosť.

Ľuboš Rodanič
lubos.rodanic@cadvision.sk
Integration Developer

Vyštudoval Fakultu výrobných technológií TU Košice. Počas štúdia na vysokej škole v Prešove sa venoval správe identifikačného systému. Po ukončení štúdia v roku 2006 pracoval ako analytik a programátor u predajcu Autodesk produktov, kde sa venoval zavádzaniu programov Elektronickej správy dokumentácie a ich obsahu (od analýzy spoločnosti, cez návrh riešenia, programovanie procedúr a funkcií, testovanie, príprava a inštalácia HW, zavedenie pilotných projektov, plná implementácia do podniku až po školenie zamestnancov, tvorbu manuálov a poimplementačnú podporu), vývoj modulov pre CAD aplikácie (programovanie modulov rôznych funkcií pre CAD systémy, pomôcky pre OFFICE, a pod.), HW Servis (montáž a inštalácia pracovných staníc a serverov, správa AD, IIS, FTP, Firewall, vytváranie a nastavenie LAN, konfigurácia aktívnych sieťových prvkov, správa a nastavenie sieťových tlačiarní a plotrov).

V roku 2012 sa zameral hlavne na Správu dokumentácie riešenia Bluecielo. Hlavnou náplňou práce bolo zavádzanie riešenia Elektronickej správy dokumentácie a ich obsahu (od analýzy spoločnosti, cez návrh riešenia, programovanie procedúr a funkcií, testovanie, príprava a inštalácia HW, zavedenie pilotných projektov, plná implementácia do podniku až po školenie zamestnancov, tvorbu manuálov a poimplementačnú podporu), vývoj modulov pre CAD aplikácie (programovanie modulov rôznych funkcií pre CAD systémy, pomôcky pre OFFICE, a pod.)

Tejto oblasti sa venuje naďalej - je zameraný hlavne na analýzy spoločnosti, správu dokumentácie M-Files a vývoj rôznych aplikácií, napr. pre riešenia od spoločnosti Hexagon CADWorx Plant Professional, CADWorx P&ID, Autodesk REVIT, Inventor, Bricscad, Solidworks,... Rád hľadá nové možnosti a premýšľa, ako vytvoriť vhodné riešenie pre zefektívnenie práce, analyzuje rôzne riešenia od rôznych dodávateľov softwarových riešení. Venuje sa hlavne analýzam, implementáciám a samotnému programovaniu. Preferuje individuálny prístup k zákazníkom s veľkým dôrazom na ich spokojnosť.

Martin Naď
martin.nad@cadvision.sk
CAD Application Engineering

Vyštudoval na Ústave procesního inženýrství na Fakulte strojního inženýrství VUT v Brně. Už počas štúdia nastúpil na pozíciu kvality kontrolóra do spoločnosti GCEm s.r.o. v Choteboři, kde mal na starosti implementáciu kontrolných plánov. Následne bol od roku 2013 zamestnaný v spoločnosti REN Engineering, s.r.o. v Brně, kde zastával funkciu konštruktéra/výpočtára so zameraním na zariadenia využívané v petrochémii a chemickom priemysle. V roku 2015 nastúpil ako vedecko výskumný pracovník v sekcii Konštrukcie zariadení na Ústave procesního inženýrství VUT v Brne. 

V našej spoločnosti je zameraný najmä na software od spoločnosti Hexagon, napr. CAESARII, CADWorx Plant Professional, Visual Vessel Design,.. . Jeho hlavnou úlohou je personalizácia software pre zákazníka, následná implementácia a zaškolenie. Rád vyhľadáva nové výzvy a stavia sa problémom čelom.

Martina Vertaľová
martina.vertalova@cadvision.sk
Pre-Sales

Po dlhoročných skúsenostiach je zákaznícky orientovaná osoba s obchodným a inžinierskym zázemím. Pri práci zdôrazňuje profesionálny prístup, presnosť a presnosť a to isté očakáva od ostatných. Prostredníctvom práce s jej záujmom a pro-firemným nadšením môže inšpirovať aj ostatných členov svojho tímu. Vždy sa snaží nájsť najlepšie možné riešenie pre zákazníka a venuje osobitnú pozornosť vzájomnému prospechu a fair play. Zameriava sa na výsledky. Páči sa jej ten pocit, keď sa robí dobrá práca, a je tiež rada, ak všetky zúčastnené strany dokážu oceniť jej prácu.

Venuje sa hlavne prezentáciám, analýzam výberu vhodného softwarového a technického riešenia, implementáciám a predaju softwarových riešení zákazníkom.
Preferuje individuálny prístup k zákazníkom s veľkým dôrazom na ich spokojnosť.

Andrej Lukáč
andrej.lukac@cadvision.sk
Programmer, specialist for datamanagement

Absolvent Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v odbore počítačové inžinierstvo. Získal vedomosti z oblasti programovania, návrhu hardvéru a robotiky.

V spoločnosti Cadvision s.r.o pracuje ako programátor. Venuje sa hlavne softvérovému návrhu riešení pre Autodesk Inventor.

Adam Miča
adam.mica@cadvision.sk
Programmer, specialist for datamanagement

Absolvent Žilinskej univerzity, Strojníckej fakulty v odbore Technika prostredia. Počas štúdia pracoval na malých projektoch vykurovacích sústav v programoch TechCON a AutoCAD, získal skúsenosti v oblasti navrhovania a výpočtu potrubných celkov. Pracoval pri realizácií vetracích a chladiacich systémov.

Počas inžinierskeho štúdia spolupracuje so Žilinskou univerzitou na realizácii odborného pracoviska určeného na merania a výskum potrubných systémov s využitím produktu CADWorx Plant Professional.

Zuzana Balková
zuzana.balkova@cadvision.sk
Programmer, specialist for datamanagement

Kariéru začala v Londýne v roku 2002 pre Hilton London Metropole, jedno z najväčších konferenčných centier v Európe v tom období.

Neskôr zužitkovala praktické skúsenosti v korporačnej sfére ako Office Manager a Executive Assistant v rôznych finančných a investičných firmách.

Vyštudovala Manažment na FF UKF v Nitre a na Birbeck University of London.

Aktívne sa venuje zdokonaleniu podnikových administratívnych systémov a komunikácii so zákazníkom.

Zuzana sa pripojila ku cadvision tímu vo februári 2018 ako projekt asistent a podpora pre zahraničný trh.

Máte otázku?

Naším zákazníkom sme denno denne pripravený pomôcť a zodpovedať tie najvážnejšie otázky vôbec a to na +421 910 44 77 83